Zaštita osobnih podataka (GDPR)

UVOD

Voditelj obrade osobnih podataka je Terra Travel d.o.o.

Terra Travel d.o.o.priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost  podataka koje putem https://www.terratravel.hr/ prikupi.

Terra Travel prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti Podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr.smještaj, avio kompanija, prijevoznik, osiguranje) .

Smatrat ćemo da daljnje korištenje https://www.terratravel.hr/ predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

 

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podata kako jeste dobrovoljno dali Terra Travel-u,bilo prilikom slanja poruke preko kontakt obrasca bilo rezervacijom usluge preko web

Stranice (prilikom slanja poruke preko kontakt obrasca koristit će se osobni podaci kao što su ime i prezime, e-mail i broj telefona, a prilikom rezerviranja usluge, koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, e-mail, broj telefona, datum rođenja) ili korištenjem stranice https://www.terratravel.hr/ .

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u papirnatom i u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka .

Zaprimljene e-mailove s Vašim osobnim podacima Terra Travel će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, transfera, izleta, putovanja ili druge usluge Terra Travel-a bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr.ime, adresa,kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr.ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja, prijevoza, prehrane, osiguranja, vodiča i pratitelja putovanja.

Podaci o plaćanju (npr.broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

Napominjemo da je registracija na https://www.terratravel.hr/ dozvoljena isključivo osobama starijima od 18 godina. Prilikom registracije na https://www.terratravel.hr/ korisnik samostalno bira lozinku te je sukladno tome sam odgovoran za njenu zaštitu i sprečavanje zlouporabe od strane trećih osoba.

 

KOLAČIĆI

Terra Travel ne zadržava pravo korištenja kolačića na https://www.terratravel.hr/.

POVEZNICE

https://www.terratravel.hr/  sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr.Facebook, Instagram, hotele, prijevoznike, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Terra Travel ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

 

DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Terra Travel-a. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl.newsletter) Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica„Odjava“naKraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na info@terratravel.hr.

SIGURNOST

Terra Travel poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su Terra Travel-u ustupljeni prilikom registracije čuvati će se za vrijeme postojanja

Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji suTerra Travel-u

Ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Terra Travel  koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.                                                                                  WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci  obrađuju od strane Terra Travel-a odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na

info@terratravel.hr.

 

OBAVIJESTI O PROMJENAMA

 

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

Terra Travel d.o.o.

Matije Gupca 2a,23 000 Zadar

tel: 023/ 337 294, fax: 023/ 337 295

info@terratravel.hr

https://www.terratravel.hr/

Verzija:1

Datum zadnje izmjene: 20.05.2018.

 1. UVOD

Turistička agencija Terra Travel d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općo jUredbi o zaštitipodataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Direktor Terra Travel-a je u potpunosti predan osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekuje od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Svako kršenje ove politike može rezultiratiNdisciplinskim mjerama ili poslovnim sankcijama.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Terra Travel-a,njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos,  otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju uposlovnim procesima Terra Travel-a.

 1. DEFINICIJE
 • osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoći dentifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednogili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturniili socijalniidentitettogpojedinca;
 • obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima Osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo ne automatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • graničavanje obrade je označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade ubudućnosti;
 • izrada profila je svaki oblik automatizirane obrade osobnihpodataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi sradnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;
 • pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom Ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • sustav pohrane je svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentraliziraniili raspršeni na funkcionalnojili zemljopisnoj osnovi;
 • voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
 • izvršitelj obrade je fizička ilipravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage uskladu spravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti uskladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;
 • treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije Ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;
 • privola Ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • povreda osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeniili na drugi način obrađivani;
 • genetski podaci su osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca;
 • biometrijski podaci su osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;
 • podaci koji se odnose na zdravlje su osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;
 • glavna poslovnica je: što se tiče voditelja obrade  s poslovnicama u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, osim ako se odluke o svrhama isredstvima obrade osobnih podataka donose udrugom poslovnom nastanu voditelja obrade u Uniji te je potonja poslovnica ovlaštena provoditi takve odluke, u kojem se slučaju poslovnica u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati glavnom poslovnicom; što se tiče izvršitelja obrade s poslovnicama u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obrade nema središnju upravu u Uniji, poslovnica izvršitelja obrade uUniji u kojem se odvijaju glavne aktivnosti obrade u kontekstu aktivnosti poslovnice izvršitelja obrade u mjeri u kojoj i zvršitelj obrade podliježe posebnim obvezama u skladu sGDPR-om;
 • poduzeće ili društvo je fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;
 • nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlastikoje je osnovala država članica;
 1. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Terra Travel-om (korištenje Internet stranice, slanje upita/zahtjeva emailom, poštom) prikupljaju se osobnipodaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

-Ime, prezime

-Adresa stanovanja

-Kontakt telefon i/ili e-mail adresa

-Datum rođenja

te za potrebe prijave korisnika usluge u eVisitor, a na temelju ovlaštenja iznajmljivača, prikupljaju se podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni nasljedeće:

-Ime, prezime,

-mjesto, država i datum rođenja,

-državljanstvo;

-vrsta i broj isprave o identitetu;

-prebivalište (boravište)i adresa;

-datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta;

-spol.

Terra Travel tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni nasljedeće:

-Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

-Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

-Načine korištenja Internet stranice Terra Travel-a

4.1 Korištenje podataka

Terra Travel koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

 • Pružanje usluga korisnicima usluga Terra Travel-a sukladno ugovornim obvezama – Terra Travel osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje
 • Ostvarivanje ugovornih odnosa s dobavljačima (iznajmljivači, obrtnici) radi obavljanja Terra Travel-ovih Registriranih djelatnosti -Terra Travel osobne podatke može upotrijebititijekom pripreme i pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije prije, tijekom inakon procesa realizacije suradnje
 • Marketinške i prodajne aktivnosti – Terra Travel osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, popustima ili sličnim aktivnostima
 • Zaštita zaposlenika Terra Travel-a – Terra Travel osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika
 • Prijava korisnika usluga u eVisitor sukladno ovlaštenju dobivenom od vlasnika privatnog smještaja
 • Zakonske obveze izvještavanja iobrade podataka

4.2 Prikupljanje podataka

Osobnipodaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca –kada osoba stupa u kontakt saTerra Travel-om slanjem upita za određenu uslugu putem e-maila, on-line rezervacijom, dolaskom u prostore Terra Travel-a, kada Terra Travel kao ovlašteni izvršitelj od strane iznajmljivača vrši prijavu u e-Visitor, …
 • Neizravno – kada se zaprimaju rezervacije preko turoperatora i/ili Internet portala prodavatelja, podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Terra Travel-u (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni poveznicama i sličnim tehnologijama
 1. DIGITALNI MARKETING

Terra Travel može slati promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala osobama koje su dale privolu za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Terra Travel-a imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnihmaterijala, a Terra Travel će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo.

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili ubilo kojoj fazi vršenja usluge o mkorištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

 1. ZAHTJEVI ISPITANIKA

Terra Travel osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

 • Pristup informacijama;
 • Prigovor na obradu;
 • Ograničenje obrade;
 • Prijenos podataka;
 • Ispravljanje podataka;
 • Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi mpisanim ili usmenim putem. Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Terra Travel će razmotriti svakitakav zahtjev uskladu sa svim primjenjivim zakonima ipropisima ozaštitipodataka. Terra Travel zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

 • Svrsi obrade osobnih podataka;
 • Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
 • Kategoriji osobnih podataka;
 • Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
 • Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
 • Upotrebibilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnihpodataka moraju biti upućeni direktoru Terra Travel-a koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se uroku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

Ako se ne može upotpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika uroku od 30 dana, dostavlja se obavijest o:

 • Potvrdi primitku zahtjeva
 • Svim informacijama koje su prikupljene o pojedinosti o bilo kojoj traženoj informaciji ili izmjenama koje neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje te osvim mogućim postupcima za žalbu na odluku.
 • Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori.
 • Procjena troškova koje mora platiti korisnik (ako je zahtjev prekomjeran).
 • Ime i kontaktne informacije direktora Terra Travel-a koje bi Ispitanik trebao kontaktirati za daljnje informacije.
 1. ZADRŽAVANJE PODATAKA

Terra Travel neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeniili za koje je definiran zakonski ili ugovorni rok.

Točni vremenski period ičuvanja podataka navedena su udokumentu “Politika pohrane podataka”. Pri čemu se uzimaju uobzir zakonske i ugovorne obveze, kako minimalne tako i maksimalne.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, organizacija će osobne podatke izbrisati na način koj iosigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

 1. ZAŠTITA PODATAKA

Terra Travel provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Osobni podaci i dokumentacija u pisanom obliku iz prethodnih godina arhivirana je u prostoru pod ključem. Trajno čuvani osobni podaci i podaci iz aktualne poslovne godine čuvaju se u vatrootpornom sefu poslovnice, a prostor poslovnice osigurava se vanjskim i unutarnjim video nadzorom. Prostor poslovnice je također osiguravan protuprovalnom i protuprepadnom tehničkom zaštitom te vanjskim zvučnim sirenama. Snimač video nadzora nalazi se u zaključanom ormariću. Pristup snimkama video nadzora omogućen je samo ovlaštenim djelatnicima koji imaju svoje šifre za pristupanje. Pristupanje određenim osobnim podacima u digitalnom obliku omogućen je ovlaštenim zaposlenicima koji koriste dodijeljene lozinke. Kod zapošljavanja, zaposlenici se obvezuju na čuvanje podataka davanjem Izjave o povjerljivosti. Pristup svim sobnim podacima Ima direktor Terra Travel-a koji pristup tim podacima preko računa štiti lozinkama. S izvršiteljima obrade osobnih podataka (vanjskim knjigovodstvom,IT službom i sl.) izjava o povjerljivosti jes astavni dio ugovora o poslovnoj suradnji. Po završetku roka čuvanja osobnihpodataka u pisanom obliku ili po završetku korištenja pomoćnih zabilješki s privremenom evidencijom osobnih podataka, oni se uništavaju usitnjavanjem ili spaljivanjem.

Minimalni skup sigurnosnih mjera koje Terra Travel provodi u svrhu zaštite osobnih podataka navedeni su u 2. stavku ovog članka, u dokumentu „Politika informacijske sigurnosti“ i drugim vezanim politikama i procedurama. Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

 • Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađujuOsobni podaci.
 • Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja.
 • Osigurat ida se osobni podaci tijekom elektronskogprijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjatiili ukloniti bez odobrenja.
 • Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni

Osobni podaci iz sustava obrade podataka.

 • Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade.
 • Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka.
 • Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno.
 • Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.
 1. ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima,dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

 • Sprječavanje ili otkrivanje zločina.
 • Uhićenje ili progon prekršitelja.
 • Procjena ili naplata poreza ilipristojbi.
 • Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.
 1. PRIJENOS PODATAKA

Terra Travel zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe kao ina treće strane poštujući načelo odgovarajuće razinu pravne zaštite za prava islobode korisnika.

Prijenos osobnih podataka se provodi isključivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;
 • Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;
 • Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog strećom stranom u interesu korisnika;
 • Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;
 • Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

10.1 Prijenos između poslovnice i sjedišta ili izvršitelja obrade podataka

S ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja, može doći do slučajeva kada je potrebno prenositi osobne podatke iz poslovnice usjedište tvrtke i obrnuto ili iz poslovnice do vanjskog knjigovodstva Terra Travel-a. Ako se to dogodi, Terra Travel je odgovorno za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.

Prilikom prijenosa osobnih podataka drugoj organizaciji/Društvu koja se nalazi nadrugoj fizičkoj adresi, provode se sljedeće mjere zaštite:

 • Dostava samo minimalnu količinu osobnih podataka potrebnih za određenu svrhu prijenosa (na primjer, ispuniti transakciju ili izvršiti određenu uslugu).
 • Osigurati odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu osobnihpodataka tijekom prijenosa (uključujući prijenos teklićem, zaštitu lozinkom isl. ako je potrebno).
 1. RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na adresu Matije Gupca 2a, 23000 Zadar ili na info@terratravel.hr. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Kao Društvo orijentirani na ispunjavanje ugovorenih usluga, Internet stranica Terra Travel-a nije namijenjena maloljetnicima. Izuzetak su usluge koje se realiziraju uz prethodno dopuštenje nositelja roditeljske skrbi (npr. roditelji, udomitelji) (Roditeljska privola).

 1. KONTAKT

Kontakt podaci odgovorne osobe za zaštitu osobnihpodataka u Terra Travel-u: Tomislav Fain, direktor,

mobitel:00385(0)98756998

Adresa sjedišta Društva i kontakt podaci:Terra Travel d.o.o., Matije Gupca 2a, 23000 Zadar

Verzija dokumenta: prva

Datum zadnje izmjene: 30.05.18.